Şekerbank
Tofidas1

ÇİFTÇİ-SEN Çekirdeksiz Kuru Üzüm için taban fiyat 18 TL olmalı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
ÇİFTÇİ-SEN Çekirdeksiz Kuru Üzüm için taban fiyat 18 TL olmalı
Tofidas3

ÇİFTÇİ-SEN  2021 yılı çekirdeksiz kuru üzüm maliyeti ve referans fiyatı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada;

Çok yıllık bir bitki olan üzüm, asma çubukları dikildikten 3-4 yıl sonra ürün vermeye başlar. Bu süre içinde tarlaya sürekli bakım yapılır, gübrelenir, yüksek sisteme almak için bağ direkleri dikilir, yer altı suyu varsa artezyen açılır, ürünün dış etkenlerden korunması için örtü altına alınır vb. yatırımlar yapılır. O nedenle üzüm para etse de, etmese de, üretici kendisinin ve çalışan aile fertlerinin yevmiyelerini dahi kazanamasa da, umudunu daha sonraki yıllara taşıyarak üretmeye devam etmek zorundadır. Üreticiyi vuran sadece açıklanan düşük alım fiyatları değildir. Tarım arazilerini yok eden, suları kirleten, iklim değişikliğine yol açan, ekolojik dengeyi bozan maden ve JES gibi enerji yatırımları, tarımsal üretimde kullanılan kimyasallar üreticilerin düşünemedikleri sayısız problemleri beraberinde getirmekte, gelecek umutlarını da tüketmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bu duruma sessiz kalmaktadır.

2020-2021 yılında yaşanan hızlı İklimsel değişiklikler tüm tarımsal ürünlerde olduğu gibi üzüm üretimi açısından da, 2021 yılında sıkıntılı bir süreç yaşattı. JES’lerin, çevre kirliliğinin yarattığı iklim değişikliği kendisini mevsim dışı fırtına, aşırı yağış, dolu ve bir nevi asit yağmurları olarak gösterdi, bağ alanlarında telafisi olamayacak zararlar ortaya çıkarttı. Bu mevsim dışı yağışlar vb. bir çok üreticinin geçmiş yıllardaki rekoltesini yakalamasını engellediği gibi üzümlerin kalitesini de bozdu. Hasat ve kurutma sürecinde iklim değişikliğinin yaratacağı sorunlarsa henüz bilinemiyor. Dolayısıyla, sağlıklı üretim planlaması yapabilmek, kâr veya zararı önceden hesaplayabilmek giderek imkansızlaşıyor. Kg maliyeti ancak hasat dönemlerinde hesaplanabiliyor; çünkü çekirdeksiz üzüm üretilen bölgeler büyük ölçüde JES’lere açılan veya JES’lerin etkilediği yeraltı sularıyla sulanan bölgelerdir; iklim değişikliği ve JES’lerin etkileri hasada kadar girdi kullanımını arttırmaktadır. Girdi fiyatlarıysa döviz kurunun artış oranını katbekat aşarak %40-60 oranında pahalılaşmıştır. Üreticiler her yıl bir önceki yıla göre daha fazla problemle ve yoksullaşmayla karşılaşmaktadır.

Tarım şirketleri alım veya satım fiyatlarını belirlerken tesislerine yatırdıkları paraların, kullandıkları kredilerin faizini, amortismanlarını, işçilik, depolama vb. giderlerini hesaba kattıktan sonra fiyatlarını belirlerler ve kâr- zarar hesaplamasını ona göre yaparlar. 

Tarım ve Orman Bakanlığı yıllardır TMO’ya sınırlı miktarda aldırdığı kuru üzüm alım fiyatlarını açıklarken maliyet hesaplamasının içine üreticilerin arazileri ve meyve bahçeleri için yatırdıkları parayı, bankalardan aldıkları kredilerin faizini, hatta üreticilerin ve ailelerinin emeklerinin parasal değerini bile hiç hesaba katmadan fiyat belirlemekte, piyasayı şirketlerin lehine düzenlemekte, bizlerin açlık ve yoksullukla yaşamaya devam etmemizi istemektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılı hasat dönemimde 9 numara kuru üzümü TMO’ya 12,5 TL’den aldıracağını söylemiş ve “bu yıl kuru üzüm fiyatını 12.5 TL nin altına düşürmeyeceğiz” demişti; ama ne yazık ki tüccarlar hiçbir zaman bu fiyattan üzüm almadılar. TARİŞ’in alım fiyatları bile birçok kez bu fiyatların altına düştü. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli üreticilere verdiği sözünü yerine getirmedi.

            Şaraplık üzüm üreten üreticilerin durumu da sofralık üzüm yetiştiren üreticilerden farklı değildir. Üreticilerin kendi üzümlerini işleyip satmaları yasak olduğundan fiyat belirlemesi de tamamen şarap fabrikalarının insafına bırakılmış durumdadır.

ÇİFTÇİ-SEN olarak diyoruz ki;

Üzüm üreticilerinin insanca yaşayabilmesi ve üretimlerini devam ettirebilmeleri için en azından (tesis masrafları amortisman payı ve çıplak arazi değerinin faizi hesaba katılmadan oluşan) kuru üzüm maliyeti olan 11,50 TL'nin üzerine %25 kar payı + %25 insanca yaşam payı (asgari  enflasyon oranı) eklenerek fiyat belirlenmelidir. Bu hesaplamaya göre referans taban fiyatın en az 18,00 TL olması gerekir.

 • Gerek Uluslararası sözleşmelerden gerekse de Anayasa’dan gücünü alan çiftçilerin sendikal örgütlenmesi fiyat belirlemelerinde sürece dahil edilmelidir.
 • Ziraat Odaları, Birlikler, kooperatifler vb. çiftçi örgütleri de demokratik yapılara kavuşturulmalı, 4572 sayılı kooperatif yasasının şirketler lehine olan hükümleri kaldırılmalı, TARİŞ, üretimden pazarlamaya kadar olan zincirin her halkasında, yönetim organlarında, üreticilerin söz ve karar sahibi olacağı şekilde yeniden yapılandırılarak kuru üzüm alımında devreye sokulmalıdır.
 • Kuru üzüm fiyatlarında maliyet, kâr payı ve insanca yaşama payı gözetilerek sendikamızın referans fiyatları üzerinden TARİŞ tarafından destekleme alımı yapılmalı, hükümet bu konuda desteğini vermelidir.
 • Üzümün anavatanı olan ülkemiz yüzlerce üzüm çeşidini barındırmaktadır. Üzüm üretimi yapan üreticilerin üzüm çeşitlerini arttıracak tarzda üretim yapması için planlamalar yapılmalı, bu çeşitlerden yararlanmaları, geliştirmeleri ve yaygınlaştırmaları için teşvikler verilmelidir.
 • Şaraplık üzüm üreten üreticilerin üzümlerini işleyip satabilecekleri yasal düzenlemeler yapılmalı ve ürünlerini işleyerek satmaları konusunda teşvikler verilmelidir.
 • Üreticilerin üretimleri sürecinde zirai kimyasallardan ve şirketlere bağımlı girdilerden kurtulmaları için hükümet ve yerel yönetimler tarafından agroekolojik üretime ilişkin eğitimler verilmeli ve üretim tarzında bu değişikliğe uygun hareket eden üreticilere teşvikler verilmelidir.
 • Sağlıklı ürün sağlıklı ortamda yetişir. Bu nedenle tarım topraklarını, suyu havayı kirleten JES yatırımlarına son verilmeli, var olanların faaliyetleri durdurulmalıdır.
 • Tarım Sigortaları Yasası şirketlerin kazancını artırmak için değil, üzüm üreticilerini zor günlerinde yardımcı olmak amacıyla yeniden düzenlenmelidir.

Bizler ürünlerimizi yok pahasına satın alarak emeğimizi sömürmeye çalışanlara, insanların ve tüm canlıların yaşam alanlarını yok etmeye çalışanlara karşı durmak için örgütlenmeye çalışıyoruz. Çiftçiler Sendikası (ÇİFTÇİ-SEN) olarak küçük üreticilerin hakları için mücadele etmeye ve bu konuda hükümeti ve yetkilileri uyarmaya devam edeceğiz.  

 

 

EGE BÖLGESİ  2021 YILI ORTALAMA ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM MALİYETİ  

2021 yılı amele (Tarım işçileri) yevmiye fiyatları (Dayı başı ve ulaşım giderleri de dahil) :

        Kesici : 110 TL,        Kelterci:   150 TL,                   Bandırma:200 TL ,            Serici: 140 TL    

    Budama:   130 TL            İp kesme:   90  TL,               Çubuk bağlama : 90   TL   

Toplam işletme arazisi : 10 (dekar)    Ürünün ekili olduğu arazi: 10  (dekar)    

Bağın omcalı değeri (da TL) : 35.000  TL   Bağın çıplak arazi değeri (da/TL): 20.000  TL   

Bağdaki omca sayısı:…1800     Bağın yaşı: 20

 

 Masraf Unsurları

Dışarıya parayla yaptırılan Emek

 İşlem sayısı

 Kullanılan ekipman ve materyal adı

Masraflar Toplamı     TL/da

A)GÜBRELEME(Not. Hesaplama yapılırken yoğun bir şekilde damlama sulamada kullanılan kimyasal gübreler üzerinden hesap yapılmıştır. Organik gübre kullanıldığında genelde 2 yılda bir  1 dekara 1 traktör gübre atılır )

(da) 60  TL

   5

 (da) 672 TL  Gübre

732 TL    (Damlama sulama için)

(Toprak altı gübresi)                      100TL                                                      

( 1 traktör hayvan gübresi  500  TL )   2 yılda bir atıldığında Dekar başına masraf  250  TL + EMEK

 

 

 

B)KİMYASAL ZEHİRLER vb.

 

 10               KEZ

Traktör ve değişik  kimyasallar

Kimyasal bedelleri ve işçiliği toplu gideri

      1514 TL

C)SULAMA

 Damlama sulama için

      320TL

D) BAKIM  (Çapalama,Budama,Ot temizliği,Ot toplama v.b)

İp kesimi

 1

Elle

 

 

      90  TL

Budama

1

Elle

 

 

      130 TL

Çubuk bağlama

1

Elle

 

 

      90 TL

Sürme

2

Traktör

 

 

      150 TL

Diskaro

1

Traktör

 

 

       75 TL

Çapalama

1

Traktör

 

 

       75 TL

Aralama

1

Elle

 

 

       90 TL

Yaprak alımı

1

Elle

 

 

       110 TL

E) HASAT VE PAZARLAMA

Kesme ve sergi yerine taşıma

1

El ve traktör

 

 

       266 TL

Bandırma işçiliği

1

Makine ile

 

 

       60 TL

Elle

 

 

 

Serme,kurutma işçiliği

1

Elle

 

 

         67 TL

Savurma,çöp ayıklama

1

Makine ve işçilik

 

 

       175 TL

Çuvallama ve Ambara taşıma

1

Traktör ve işçi

 

 

        62  TL

Taşıma ve pazarlama

1

Traktör ve İşçi

 

 

       40TL

Podasa ve yağ

 

 

 

 

       110 TL

 

 

 

 

 

 

F) DİĞER DEĞİŞEN MASRAFLAR

Direk,tel onarımı v.b

 

 

 

 

       60 TL

Ürün sigortası

 

 

 

               Dolu, don v.b kapsamlı sigorta               560 TL

G)DEĞİŞEN MASRAFLAR TOPLAMI(A+B+C+D+E+F)

 

 

 

 

 

sigorta

yapılmışsa

    4.816 TL

     G.1) Sermaye Faizi (%16 )

 

 

 

       770 TL

H) TOPLAM DEĞİŞEN  MASRAFLAR (G+G.1)

 

 

 

                                                     . 5.646 TL

I) SABİT MASRAFLAR

1.1 Genel idari Giderler (H x 0,3)

 

 

 

   167,5 TL

 

1.2 Çıplak Arazi Değerinin % 16 den Faizi

 

 

 

  3200 TL

1.3 Tesis Masrafları Amortisman Payı

 

 

 

    750 TL

TOPLAM SABİT MASRAFLAR (1.1+1.2+1.3+)

 

 

 

  4177,5 TL

J) TOPLAM ÜRETİM MASRAFLARI  (H+I)

 

 

 

  9763,5 TL

K)Verim (Alınan kuru üzüm miktarı kg/da)

 

 

 

    500 KG

L) ORTALAMA KURU ÜZÜM MALİYETİ (TL/KG)

 

 

 

19,52 TL

M)OLMASI GEREKEN TABAN REFERANS  FİYATIMIZ (Maliyet +%25 kar payı + %25 refah payı  (asgari enflasyon oranı))

 

 

 

                                 30,50 TL

1.2 Çıplak Arazi Değerinin %16 dan Faizi ve1.3 Tesis Masrafları Amortisman Payı  hesaba katılmadan oluşan kuru üzüm maliyeti 

Dekar maliyeti

   5813,5 TL

Kg maliyeti

 11,65 TL

Tesis masrafları Amortisman Payı ve Çıplak arazi değerinin faizi hesaba katılmadan oluşan TABAN REFERANS FİYATIMIZ (Maliyet +%25 kar payı + insanca yaşam payı((asgari enflasyon oranı)%25)

 

                               .  18.00 TL

 

Kaynak:Tarım Pusulası


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Çiftçiler SGK Primlerini 6 Ayda Bir ÖdeyebilecekÖnceki Haber

Çiftçiler SGK Primlerini 6 Ayda Bir Ödey...

İzmir’den Muğla’da yangından etkilenen üreticilere 350 ton kuzu büyütme yemiSonraki Haber

İzmir’den Muğla’da yangından etkilenen ü...

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar