Şekerbank

Çiftçinin Beklediği 2019 Üretim Yılı Tarımsal Desteklemeleri Açıklandı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Çiftçinin Beklediği 2019 Üretim Yılı Tarımsal Desteklemeleri Açıklandı
2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazetede yayımlandı.
Tofidass

2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazetede yayımlandı.

2019 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin hususları içeren düzenleme ile kimi ürünler ilk kez destekleme kapsamına alınırken, kimi destek primleri de yüzde 50 veya yüzde 100 oranında artırıldı.

HUBUBAT PRİM DESTEĞİ YÜZDE 100 ARTTI

Karara göre, hububat grubu için prim desteği %100 artış ile 5 krş/kg’ dan 10 krş/kg’a, yine aynı şekilde gübre desteği %100 artış ile 4 TL/da’ dan 8 TL/da’a çıkarıldı.

Bu yıl ilk defa organik-organamineral gübre için dekara 10 lira destek verilecek.

Sofralık zeytine kilogram başına 15 kuruş yeni prim desteği başlatıldı.

Etçi ve kombine ırkı buzağılara ilave 250 lira verilecek.

Sürü büyütme ve yenileme (küçükbaş) desteği 100 lira yeni destek başlatıldı.

Arıcılık desteği kovan başına yüzde 50 artışla 10 liradan 15 liraya çıkarıldı.

Sürü yöneticisi istihdamı desteğinde, sürü büyüklüğü 200 baştan 100 başa düşürüldü. Bu kapsamda işletmelere 5.000 lira destek sağlanacak.

41 ilde uygulanan düve alım desteği 81 ile çıkarıldı. Hibe miktarı ise yüzde 30’dan 40’a yükseltildi.

12 ay üzeri mandalara da destek verilecek.

2019 yılı için verilecek destek miktarları

Destek Adı

Ürün Adı

 

2019

Mazot Desteği

Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale

19,00

Çeltik, Pamuk

 

62,00

Ayçiçeği, Soya

 

26,00

Kanola

 

17,00

Aspir

 

17,00

Dane Mısır

 

25,00

Nohut, Mercimek, Kuru Fasulye

 

22,00

Patates

 

27,00

Soğan, ÇAY, FINDIK, Yem Bitkileri

 

17,00

Diğer Ürünler

 

15,00

Nadas

 

8,00

Gübre Desteği

Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale

8,00

Çeltik, Pamuk

 

4,00

Ayçiçeği, Soya

 

4,00

Kanola

 

4,00

Aspir

 

4,00

Dane Mısır

 

4,00

Nohut, Mercimek, Kuru Fasulye

 

4,00

Patates

 

4,00

Soğan, ÇAY, FINDIK, Yem Bitkileri

 

4,00

Diğer Ürünler

 

4,00

Nadas

 

0,00

Organik Organa mineral Gübre Desteği

 

 

10

Toprak Analizi (Numune)

 

 

40

İyi Tarım Uygulamaları Desteği

1.Kategori Ürünler/ Örtüaltı ürünler

Bireysel Sert.

150

Grup Sert.

75

1.Kategori Ürünler/ Açıkta Üretim

Bireysel Sert.

50

Grup Sert.

25

2.Kategori Ürünler

Bireysel Sert.

40

Grup Sert.

20

3.Kategori Ürünler

Bireysel Sert.

30

Grup Sert.

15

4.Kategori Ürünler

Bireysel, Grup Sert.

10

Organik Tarım Desteği

1.Kategori Ürünler

Bireysel Sert.

70

Grup Sert.

35

2.Kategori Ürünler

Bireysel Sert.

40

Grup Sert.

20

3.Kategori Ürünler

Bireysel Sert.

10

Grup Sert.

5

4.Kategori Ürünler

 

_

Organik Hayvancılık Desteği

Arılı Kovan

 

10

Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği

 

 

170

Küçük Aile İşletme Desteği

 

 

100

Zeytin Bahçe Rehabilitasyonu Desteği

Zeytin Bahçe Rehabilitasyonu

 

100

Yem Bitkileri Desteklemesi

Yonca (Sulu)

 

90

Yonca (Kuru)

 

40

Korunga

 

90

Arpa (Yeşil Ot)

 

30

Buğday (Yeşil Ot)

 

30

Tek Yıllık

 

60

Silajlık Mısır (Sulu)

 

100

Silajlık Mısır (Kuru)

 

40

Yapay Çayır Mera

 

150

Diğer Çok yıllık Yem Bitkileri (Sulu)

 

90

Diğer Çok yıllık Yem Bitkileri (Kuru)

 

40

Su Kısıtı Olan Bölgelerde %50 ilave destek

 

 

Hay.Yet.Böl. %25 ilave destek 30 il

 

 

Bombus Arısı (Koloni)

 

 

60

Buzağı/Malak/Manda/Süt Kalite Desteği

Normal

 

350

Etçi - kombine ırk boğaların suni tohumlamasından doğan buzağı

600

Soy Kütüğü (ilave)

 

175

Döl Kontrolü (ilave)

 

50

Bakanlıkça Belirlenen İller Buzağı (ilave)

 

100

Islah Amaçlı Süt İçerik Analiz Desteği

 

 

150

Malak

 

250

Yetiştirici Bölgesi Malak (ilave)

 

 

Soy kütüğü malak (ilave)

 

200

Dişi Manda

 

250

Soy kütüğü dişi manda (ilave)

 

200

Tiftik Üretimi Desteği

 

 

30

İpek Böceği Desteği

Tohum (kutu)

 

80

Yaş Koza

 

60

Islah Amaçlı Koyun/Keçi Desteği

Anaç Koyun Keçi Desteği

 

25

Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği

 

100

Küçükbaş Soykütüğü Desteği

Koyun-Keçi

100

Koç Teke Alımı

500

Arıcılık Desteği

Arılı Kovan

 

15

Damızlık Ana Arı

 

80

Ana Arı

 

0

Çoban İstihdamı

 

 

5.000

Düve Alımı Desteği

 

 

40%

Büyükbaş Besi Desteği

 

 

250

Hastalıktan Ari İşletme

 

 

450

Hastalıklardan Ari İşletme, Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip olanlara ilave destek (baş)

100

Atık, Aşı, Küpe

 

 

1000+150+ 1,5+1

Hayvan Gen Kaynakları Desteği

Büyükbaş Koruma

 

600

Küçükbaş Koruma

 

90

Sığır pedigrili koruma

 

800

Arı Koruma

 

40

İpekböceği Koruma

 

100

Damızlığa ayrılan manda (Düve/Tosun)

 

 

200

Halk Elinde Manda Islahı

 

 

850

Damızlık erkek materyal (Koç/Teke) desteği

 

200

Islah programındaki; Koyun/keçi ile yavrularına Halk Elinde Islah Desteği

Elit

70

Taban

40

Su Ürünleri Desteği

Alabalık

 

0,75 tl/kg

Midye

 

0,10 tl/kg

Yeni Türler

 

1,50 tl/kg

Kapalı Sistem Üretim

 

1,50 tl/kg

Kilogram Üstü Alabalık Üretim*

 

1,50 tl/kg

Balık Tanıma Kartı**

 

 

Kuluçkahanelerde Damızlık Alabalık Desteği

 

60 tl/adet

Sazan****

 

0,50 tl/kg

Toprak Havuzlarda Balık Yetiştiriciliği****

 

1,00 tl/kg

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi (gemi başına)

Deniz + İçsu

0-4,9 (metre)

750

Deniz + İçsu

5,0-7,9

1.000

Deniz + İçsu

8,0-9,9

1.250

İçsu

10 ve daha büyük

1.250

Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği

Örtüaltı(Paket destek)

 

520

Açıkta(Paket destek)

 

130

Patates Siğili Desteği

 

 

110

Bitki Karantinası Tazminatı Desteği

Fındık

 

15

Taş Çekirdekli Meyveler

 

3

Tarım Danışmanlığı Desteği

 

 

46.000

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Desteği

 

 

600

Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği

Buğday

 

8,5

Arpa

 

8,5

Triticale

 

6

Yulaf

 

6

Çavdar

 

6

Çeltik

 

8

Nohut

 

20

Kuru fasulye

 

20

Mercimek

 

20

Patates

 

80

Susam

 

4

Kanola (kolza)

 

4

Aspir

 

4

Yer fıstığı

 

15

Yonca

 

30

Korunga

 

20

Fiğ

 

20

Soya fasulyesi

 

20

Yem bezelyesi

 

20

Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği

Buğday

 

0,10

Arpa

 

0,08

Triticale

 

0,08

Yulaf

 

0,08

Çavdar

 

0,08

Çeltik

 

0,25

Nohut

 

0,50

Mercimek

 

0,50

K.Fasulye

 

0,50

Patates

 

0,10

Soya

 

0,35

Kanola (Kolza)

 

1,20

Aspir

 

0,50

Susam

 

0,60

Yerfıstığı

 

0,80

Yonca

 

4,00

Korunga

 

1,50

Fiğ

 

1,50

Yem Bezelyesi

 

1,50

Orijinal/Temel ve üstü tohumluk üretimlerine ilave destek

 

%100

Yurtiçi Sertifikalı Fidan Üretim Desteği

Sertifkalı Sınıfında Tüm Çeşitler

Aşılı Fidan

0,50

Aşısız Fidan

0,25

Yurtiçi Serifikalı Fidan Kullanım Desteği

Bodur/Yarı Bodur Bahçe Tesisi

Standart

100

Sertifikalı

400

Sertifikalı Çilek Fidesi

 

400

Diğer Meyve Fidanları ile Bahçe ve Bağ Tesisi (Nar hariç)

Standart

100

Sertifikalı

280

ÇATAK

1.Kategori

 

45

2.Kategori

 

60

3.Kategori

 

135

 

Fark Ödemesi Desteklemesi

Yağlık Ayçiçeği

 

40

Kütlü Pamuk

 

80

Soya Fasulyesi

 

60

Kanola

 

50

Aspir

 

55

Dane Mısır

 

3

Zeytinyağı

 

80

Dane Zeytin

 

15

Yaş Çay                             

 

13

Çeltik

 

10

Kuru fasulye

 

50

Nohut

 

50

Mercimek

 

50

Buğday

 

10

Diğer hububat

 

10

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Suriyelilere tarım yolu açıldıÖnceki Haber

Suriyelilere tarım yolu açıldı

İŞKUR Üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli Tarım İşçisi Alım İlanı Yayımlandı!Sonraki Haber

İŞKUR Üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı...

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar