Şekerbank

2022 Yılı hayvancılık desteklemeleri uygulama tebliği yayınlandı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
2022 Yılı hayvancılık desteklemeleri uygulama tebliği yayınlandı
Tofidass

19/10/2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan ve 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Desteklerine İlişkin Karar'da yer alan Hayvancılık Desteklemelerine İlişkin Usul ve Esasları Kapsayan Tebliğ 12.11.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

            Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: "Bu Tebliğin amacı; Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve bu alanda sürdürülebilirliğin sağlanması, hayvancılık politikalarının etkinliğinin artırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunup geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiricilerin desteklenmesi olarak özetlenebilir. Bu kapsamda İlimizde uygulanacak desteklemelerse aşağıdaki gibidir;

            Buzağı/ Dişi Manda/ Malak Desteklemesi; programlı aşıları tamamlanmış 4 ay ve üzeri yaşta, ilkine buzağılama yaşı en fazla 960 gün veya son iki buzağılama arası süre en fazla 600 gün olan ineklerin doğan buzağılarına 500 TL/ baş, suni tohumlamasından veya bu ırkların Bakanlıkça izinli boğaları ile tabii tohumlamasından doğan buzağılarına ise 700 TL/ baş ödenir. Soy kütüğüne kayıtlı buzağıların ilave desteklemesi Bakanlıkça belirlenecek birim fiyat ve şartlar doğrultusunda yapılır. Soy kütüğüne kayıtlı buzağıların ilave desteklemesi Bakanlıkça belirlenecek birim fiyat ve şartlar doğrultusunda yapılır. Döl kontrolü kapsamındaki boğalardan suni tohumlamadan doğan buzağılardan ilave 100 TL/ baş destek ödenir. Dişi mandalara 500 TL/ baş, soy kütüğüne kayıtlı mandalara ilave 300 TL/ baş, programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri malaklara 500 TL/ baş, soy kütüğüne kayıtlı malaklara ilave 300 TL/ baş ve suni tohumlamadan doğan malaklara ise ayrıca ilave 500 TL/ baş destek ödenir.

            Başvurular; Buzağı Desteklemesi1. Dönem için 02/01/2023 tarihine kadar ve 2. Dönem içinse 03/04/2023- 15/6/2023 tarihleri arasında yapılır. Malak Desteklemesi 1. Dönem başvurular 30/12/2022 tarihine kadar ve 2. Dönem başvurular da 1/7/2023-1/8/2023 tarihleri arasında olmak üzere iki dönem halinde yapılır. Dişi Manda Desteklemesi için başvurular 30/12/2022 tarihine kadar yapılır. Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesinde ise; ıslah amaçlı süt içerik analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen süt kalite kriterlerini sağlayan suni tohumlamadan doğan saf sütçü veya kombine ırk her bir inek için 100 TL/ baş destek ödenir.

            Anaç Koyun ve Keçi Desteklemesi; Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’ne üye yetiştiricilerin Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı anaç koyun ve keçilerine 50 TL/ baş, anaç tiftik keçisi başına ilave 20 TL/ baş, göçer yetiştiricileri göçer yetiştiricilerin anaç koyun keçilerine ilave 2 TL/ baş ödenir. Yetiştiriciler (göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler dahil), üyesi oldukları Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’ne dilekçeleri ile 02/12/2022 tarihine kadar başvurur. Birlik, 4/11/2022 tarihinde TÜRKVET'ten KKBS'ye aktarılan yedekteki kayıtları esas alır. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlikleri almış oldukları başvuruları 02/12/2022 tarihine kadar KKBS 'ye kaydeder ve KKBS' den aldıkları üyelerinin isim ve işletme bilgilerini içeren listeleri 09/12/2022 tarihine kadar İl/ İlçe Müdürlüğü’ne iletir.

            Sürü Büyütme ve Yenileme Desteklemesi; bir önceki yılın anaç koyun keçi desteğini alan ve destekleme yılında anaç koyun keçi sayısını arttıran işletmelerde bir önceki yılın kuzu ve oğlaklarının destekleme yılında anaç koyun ve keçileri vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranını aşmamak kaydıyla 200 TL/ baş destek ödenir. Arılı Kovan Desteklemesine gelince; Bakanlık Sistemine (AKS) kayıtlı, üretici/ yetiştirici örgütlerine üye olan yetiştiricilere kovan başına 30 TL, üye olmayan yetiştiricilere arılı kovan başına 20 TL. Bakanlıktan üretim izni almış damızlık ana arı üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık ana arı başına 100 TL destek ödenir. Desteklemeden faydalanmak isteyen üreticilerden, bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla Birlik üyesi olanlar, üyesi oldukları yetiştirici/ üretici örgütüne, diğer üreticilerse İl/ İlçe Müdürlükleri’ne başvurarak AKS’den alınacak destekleme başvuru dilekçesinde belirtilen bilgilerin doğruluğunu beyan ederek onaylatırlar.

             Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdamı Desteği; 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelerine veya sürü yöneticilerine 12.000 TL olarak ödenir. Başvurular, işletme sahibi veya köy/ mahalle sürüsünü otlatan çoban tarafından dilekçe ile işletmenin kayıtlı olduğu İl/ İlçe Müdürlükleri’ne yapılır. Başvurular tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlar; 13/1/2023 tarihinde son bulur. Düve alım desteği, en az 1 baş en fazla 50 baş düve (manda dâhil) alımına Bakanlıkça belirlenecek düve bedelininyurt içinde doğmuş ve düve merkezlerinden temin edilen düvelerde % 50’si, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri ile yetiştirici/ üretici örgütlerinden ise % 40’ından fazla olamaz. Başvurular, işletme sahibi tarafından işletmenin kayıtlı olduğu İl/ İlçe Müdürlükleri’ne 01.12.2022- 27.01.2023 arasında yapılır. Düve alım desteğine gerçek veya tüzel kişiler sadece bir işletmeleri için başvurabilir.

              Besilik Erkek Sığır Desteklemesi; Bakanlık Hayvancılık Bilgi Sistemine kayıtlı, yurt içinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil) mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, Bakanlıkça ırk ve tür bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayan 1- 200 baş için (200 baş dahil) Bakanlıkça belirlenen dönem ve birim fiyatı üzerinden 500 TL/ baş ödeme yapılır. Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine büyükbaş hayvan atıkları için 1.400 TL/ baş, küçükbaş hayvan atıkları için 250 TL/ baş, hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları için uygulayıcılara büyükbaş hayvanlar için 2 TL/ baş, küçükbaş hayvanlar için 1,5 TL/ baş destek ödenir. Bakanlıkça yetki verilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine atık desteği ödemesi yapılır.

             Hastalıktan Ari İşletme Desteği; sağlık sertifikasına sahip olan sığırcılık işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, 6 ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için yetiştiricilere 600 TL/ baş ödeme yapılır Onaylı süt çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki, ari işletme desteği alan tüm sığırlar için yetiştiricilere ilave100 TL/ baş destekleme ödemesi yapılır. ‘Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası’na başvuruda bulunan yetiştiriciler, Hastalıktan Ari İşletme Desteğine de başvurmuş sayılırlar.

 Desteklerin üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diler, daha detaylı bilgi için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221112-6.htm ilgili karara ilişkin linkten yararlanabileceklerini hatırlatırım." dedi.

 

Kaynak:Tarım Pusulası


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Çukurören şalgamı marka olma yolundaÖnceki Haber

Çukurören şalgamı marka olma yolunda

Akdeniz Belediyesi’nin toprakla buluşturduğu maralfalfa bitkisi çelikleri yeşerdiSonraki Haber

Akdeniz Belediyesi’nin toprakla buluştur...

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar