Şekerbank

FAO, sağlıklı beslenme maliyetlerini ayrıntılı olarak ele alıyor

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
FAO, sağlıklı beslenme maliyetlerini ayrıntılı olarak ele alıyor
Uygun fiyatlı sağlıklı beslenme, beslenmede ve sürdürülebilirlikte olumlu gelişmeyi tetikleyebilir.
Tofidass

Son 20 yılda Avrupa ve Orta Asya'da şiddetli açlık önemli bir sorun olmamasına rağmen, kısmen orta derecede gıda güvensizliğinin artmasıyla karşı karşıya olan bölge – besleyici ve yeterli gıdaya düzensiz erişim olarak anlaşılmaktadır – aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA) 2'de belirtildiği gibi gıda güvenliği ve gelişmiş beslenme sağlama yeteneğine meydan okuyan obezitenin yaygın hızlı büyümesiyle uğraşıyor.

Sağlıklı beslenme maliyetlerini düşürmek, daha iyi beslenme ve sürdürülebilirliğe erişmek için çok önemli olabilir.

Avrupa ve Orta Asya Gıda Güvenliği ve Beslenmesine Bölgesel Genel Bakış 2020'ye göre, COVID-19 salgını özellikle bölgedeki düşük gelirli ve savunmasız topluluklar için gıda güvenliği ve beslenme için ciddi tehditler oluşturuyor.

FAO, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE), Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), Dünya Gıda Programı (WFP), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından ortaklaşa hazırlanan yıllık rapor, her türlü yetersiz beslenme, mevcut beslenme düzenleri, bireyler, toplum ve dünya için beslenmenin maliyetlerini de içeren kapsamlı bir analiz sunuyor.

Genel olarak Avrupa ve Orta Asya'da özellikle endişe verici olan ve bölgenin bir bütün olarak 2030 SKA hedeflerine ulaşmaktan alıkoyan Orta Asya, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Kafkasya'nın bazı ülkelerinde şiddetli ve orta derecede gıda güvensizliğinin yaygınlığı konusunda hızla kötüleşen durumdur.

FAO Genel Direktör Yardımcısı ve Bölge Temsilcisi Vladimir Rakhmanin, "Geçtiğimiz 12 ay, sağlığımızın ve tarımsal gıda sistemleri işleyişinin öncelikli olduğunu ve daha fazla çaba gerektiğini gösterdi" dedi ve ekledi “Hepimiz- karar vericiler, kalkınma topluluğu, sivil toplum, akademi, özel sektör ve bireyler dahil- Sıfır Açlık hedefine, gıda güvenliğine, gelişmiş beslenmeye ulaşmak, kimseyi geride bırakmamak ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek için üzerimize düşeni yapmalıyız. "

Dünya Gıda Programı Asya ve Pasifik Bölge Direktörü John Aylieff, "Açlık ve yetersiz beslenmenin azaltılması, çocuklara, genç kızlara, annelere ve diğer savunmasız gruplara önem gösteren yaşam döngüsü yaklaşımını gerektiriyor." dedi. "Sıfır Açlık sadece karnın doyması değil. Herkes için uygun fiyatlı ve erişilebilir sağlıklı, dengeli bir beslenme sağlamak tarım ve sosyal korumadan eğitim ve sağlığa kadar sektörler arasında çalışmamızı gerektiriyor."

Birleşmiş Milletler ve UNECE Genel Sekreter Yardımcısı Olga Algayerova, "Üretimleri ve bulundukları yere bağlı olarak, bölgedeki çiftçiler, özellikle ekonomileri geçiş sürecinde olan ülkelerde COVID-19 salgınının neden olduğu aksamalardan etkilendi" dedi. “Hükümetleri çiftçilere yeterli mali destek vermeye çağırıyorum. Ayrıca, ürünlerin, özellikle de taze gıda gibi temel ürünlerin geçişini kolaylaştırmak için sınırları açık tutarak, BM ticaretini kolaylaştırma ve sınır geçiş prosedürlerinden tam olarak yararlanmaya davet ediyorum."

Ülkeler, çocuk gelişim geriliğinde, israfta ve düşük doğum ağırlığının ortadan kaldırılmasında ilerleme kaydetseler de yaşamın ilk altı ayında anemi ve emzirme için aksi yönde bir eğilim kaydedilmiştir. Tüm bölge ülkelerinde obezite ve demir eksikliği anemisinin önlenmesi için politika çerçevesinde boşluklar bulunmaktadır.

“UNICEF, ülkelerin çocuklarda gelişim geriliği, zayıflık ve düşük doğum ağırlığı konusunda gerçekleştirdikleri önemli atılımları kabul ediyor. UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü ve Avrupa'daki Mülteci ve Göçmen Müdahalesi Özel Koordinatörü Afshan Khan,” Ancak, bu çabaları iki katına çıkaramazsak, bölge çocukluk çağı obezitesi, anemi ve emzirme konusunda 2025 ve 2030 taahhütlerini yerine getirmeyecek " dedi. “Uygun fiyatlı, sağlıklı beslenme; gıda güvenliği ve beslenme sonuçlarının temelidir ve COVID-19 pandemisinin etkisi çocuk beslenmesinin savunmasızlığını arttırmıştır. Beslenmeyi iyileştirmek ve çocuklar için beslenme sonuçlarını ölçeklendirmek ve sağlık, eğitim ve sosyal sistemleri harekete geçirmek ve harekete geçmek için politika yapıcılar ve gıda tedarikçileri ile paylaşacak kanıtlarımız var.”

Fazla kilo ve obezite yaygınlığı, bölge ülkelerinin çoğunda endişe verici derecede yüksek oranlarla çocuklar arasında bile büyük bir sorundur. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 6-9 yaş arası çocuklar arasında aşırı kilo yaygınlığı Akdeniz ülkelerinde en yüksektir. 

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, "Obezite ile yaşayan insanlar şiddetli COVID-19 sonuçları için artan bir risk taşıyor" dedi ve ekledi “COVID-19 ayrıca gıda sistemlerinin ne kadar kırılgan olabileceğini, nerede ve nasıl yaşarlarsa yaşasın tüm insanların güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir gıdaya erişiminin sağlanmasının ne kadar önemli olduğunu vurguladı. DSÖ Avrupa bölgesi için, obezite ile ilgili endişe verici durum- başlı başına kronik bir karmaşık hastalık ve bölgedeki bulaşıcı olmayan hastalıklar için önemli bir risk faktörü- göz önüne alındığında bu hayati önem taşımaktadır."

Ayrıca bölge, tuz, yağ ve şeker oranı yüksek gıdaların aşırı tüketimi ile meyve ve sebzelerin yetersiz tüketiminden kaynaklanan zorluklardan büyük ölçüde etkileniyor. Bu, mevcut gıda sistemlerinde gıda üretimi ve tüketiminde yapısal değişiklikler gerektiriyor. DSÖ verileri, sağlıksız beslenmenin bölgedeki ölümlerin yaklaşık yüzde 86'sını ve hastalık yükünün yüzde 77'sini oluşturduğunu göstermektedir.

FAO, ulusal gıda güvenliği ve beslenme stratejilerini geliştirirken, ülkelerin şu anda dahil edilmeyen referans beslenmenin çevresel ve iklim üzerindeki etkilerini dikkate almalarını ve bu konudaki eğitimi artırmalarını tavsiye ediyor.

DMÖ Avrupa Başkanı Milan Dacić, "İklim ve çevresel değişikliklerin etkileri mevcut yönetim çabalarına daha fazla meydan okuyor" dedi. “Sürdürülebilir arazi yönetimini destekleyen, hava kirliliğini azaltan, savunmasız nüfuslar için gıda tedarikini sağlayan, mahsul kaybını azaltan ve tarımla ilişkili sera gazı emisyonlarını sınırlayan politikalara ihtiyaç vardır. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün uzun vadeli izleme faaliyetleri; veri, bilgi, bilgi paylaşımı ve geliştirilmiş tahminlerle analizler, iklim ve çevresel değişikliklerin etkilerinin hafifletilmesi için hayati bir destektir. "

Fang ayrıca Avrupa ve Orta Asya piyasalarında bulunan gıdaların dezavantajlı bileşimine işaret etti. Bölgeye genel bakışta da gösterildiği üzere, hayvansal gıdaların varlığı dünya ortalamasının üzerindeyken sebze, bakliyat ve balık tüketimi dünya ortalamasının altındadır. Sağlıklı beslenmeyi kolaylaştıran beslenmeye duyarlı bir tarıma daha fazla dikkat edilmesi gerekecektir. Avrupa Yeşil Anlaşması ve Çiftlikten Çatala girişimleri değişimi kolaylaştırabilecek politika çerçeveleridir.

FAO Ekonomisti ve Raporun Ana Yazarı Cheng Fang, "Temel sonuç, gıda varlığını doğru yönde çeşitlendirmede ve taşımada iyi bir ilerlemeye rağmen, sağlıklı beslenmeyi mümkün kılmak için gıda üretim ve ticaret sistemlerini yeniden yönlendirmeye ihtiyaç olduğudur." dedi. "Bu, tüketici eğitiminde ek çabalar ve diğer gıdaların yanı sıra meyve ve balık tüketimini artırmak ve bu ülkelerde sürdürülebilir ve sağlıklı beslenme stratejileri elde etmek için teşvikler gerektirebilir."

Sağlıklı beslenmenin maliyeti

FAO raporuna göre ve Avrupa ve Orta Asya'daki 14 seçilmiş ülkeden gıda maliyeti/satın alabilme verilerinin analizine dayanarak, sağlıklı beslenme genellikle pahalıdır, çünkü ortalama olarak nişastalı bir temel gıda yoluyla sadece temel enerji ihtiyaçlarını karşılayan beslenmeden beş kat daha pahalıya mal olur.

Maliyet etkisi arasında ticaret, kamu harcamaları ve tarımsal gıda tedarik zincirleri boyunca yatırım politikaları yer alır. FAO ve Dünya Gıda Programı, etkilerine karşı koymak için beslenmeye duyarlı yatırımları, hedefli müdahaleleri ve sağlıklı beslenmenin satın alınabilirliğini sürdürülebilir bir şekilde artırmaya yönelik sosyal koruma politikaları ve programlarını savunuyor. Bu amaçla, Ermenistan'ın beslenmeye duyarlı sosyal koruma önlemleri konusundaki deneyimi raporda sunulmaktadır.

"Yeterli beslenmenin faydaları sadece bireyleri değil, aynı zamanda bir bütün olarak toplumu da etkiler." diyen Fang, "Besleyici bir beslenmenin maliyetleri de tüm toplum tarafından karşılanmaktadır. "Genel olarak, sağlıklı beslenmeyle ilişkili toplam maliyetler, mevcut tüketim modellerinin maliyetlerinden çok daha düşüktür. İncelenen ülkelerdeki projelerden elde edilen verilere göre, nüfusun sağlıklı beslenmeye kayması halinde, doğrudan ve dolaylı sağlık maliyetlerinin yüzde 97'ye kadar, sera gazı emisyonlarının ise sosyal maliyetinin yüzde 41-74 oranında azaltılacağı öngörülüyor. Bu faydalar, inovasyon ve iklim akıllı tarımı içeren yeni teknolojilerin benimsenmesiyle zaman içinde potansiyel olarak artabilir.

Rakhmanin "Pandeminin yarattığı ivme, bize diğer konuların yanı sıra tarımsal gıda sistemlerimizi yeniden düşünme ve çevreye daha az maliyetle daha iyi gıda ve beslenme için bir dönüşüm başlatma şansı sunuyor. Bu sonbaharda BM Genel Sekreteri tarafından toplanan BM Gıda Sistemleri Zirvesi, hepimize bu önemli konuyu ele almak için mükemmel bir fırsat veriyor.” dedi.

Gıda Güvenliği ve Beslenme 2020'ye Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Genel Bakış- Sağlığı Teşvik Etmek ve Tüm Kötü Beslenme Çeşitlerini Ele Almak İçin Uygun Fiyatlı Sağlıklı Beslenme İngilizce ve Rusça dillerinde çevrimiçi olarak mevcuttur.

 

Kaynak:Tarım Pusulası


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Edirne Belediyesi’nden Üreticiden Tüketiciye Büyük DestekÖnceki Haber

Edirne Belediyesi’nden Üreticiden Tüketi...

Korkuteli’de seraları zarar gören üreticinin yaraları sarılıyorSonraki Haber

Korkuteli’de seraları zarar gören üretic...

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar