Şekerbank

Prof. Dr. Korkut Özal

Prof. Dr. Korkut Özal

26 Ocak 1974 - 16 Kasım 1974  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

1 Nisan 1975 - 21 Haziran 1977 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

İnşaat yüksek mühendisi, iş adamı, yönetici, siyaset ve devlet adamı,  eski Tarım ve İçişleri Bakanlarından, Türkiye Cumhuriyetinin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kardeşi, siyaset ve devlet adamı Yusuf Bozkurt Özal'ın ağabeyi (D. 29 Mayıs 1929,  Malatya - Ö. 2 Kasım 2016, İstanbul).  Hafize ve Mehmet Sıddık Özal'ın 3. çocukları olarak dünyaya geldi. Haziran 1951'de İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Eylül 1951'den Mart 1961 tarihine kadar Devlet Su İşlerinde Malatya Şube Başmühendisi, Elazığ Bölge Müdürü ve Genel Müdürlük İşletme Dairesi Reisi olarak hizmet verdi. 1956-57 arası ABD'de Su Kaynakları Sistem Planlaması ve Yeraltı Suları konularında ihtisas yaptı. Kendisine yapılan bir teklifi kabul ederek Eylül 1960'da part-time ve Mart 1961'den sonra da full-time olarak Ortadoğu Teknik Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Su ve Toprak Kaynakları Geliştirilmesi, Akarsu Yapıları ve Mühendislik Ekonomisi alanlarında dersler verdi ve araştırmalar yönetti. 1965 yılında yüksek verimli Meksika tipi buğdayların Türkiye'ye adaptasyonu çalışmalarında yer aldı. Mayıs 1967'de, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının kendisine yapmış olduğu teklifi kabul ederek Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğüne atandı.

Mayıs 1971'e kadar devam eden bu görevine ve ODTÜ'deki öğretim üyeliğine ilaveten TPAO, PETROKIMYA, İPRAŞ ve IPRAGAZ şirketlerinin idare meclislerine başkanlık yaptı. 12 Mart askeri müdahalesinin ardından ODTÜ'deki öğretim üyeliğine döndü. Aynı yıl, Ekim 1971'de özel sektörde çalışmaya başladı.

Kokut Özal, Ekim 1973'de Milli Selamet Partisinin (MSP) kendisine yaptığı adaylık teklifini kabul ederek aktif politikaya atıldı. 1974'te CHP-MSP koalisyon Hükümetinde ve 1975'te kurulan I. Milliyetçi Cephe Hükümetinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, 1977'deki II. Milliyetçi Cephe Hükümetindeyse İçişleri Bakanı olarak görev aldı.

12 Eylül 1980 askeri darbesi ile siyasi hayatı sona eren Özal, 25 Eylül 1980'de ağır bir trafik kazası geçirdi. Ameliyatlar ve rehabilitasyon için uzun sure hastanede kaldı. Aralık 1981'de yapılan bir teklifi kabul ederek Kâr-Zarar Ortaklığı (KZO) esaslarına göre tahvil çıkararak toplayacağı kaynakları yine aynı esaslar dahilinde nemalandırmak üzere kurulmuş bir sermaye şirketinin İdare Meclisi Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevlerini yüklendi. İslam Bankacılığı, Uluslararası Petrol Ticareti ve Yurtdışı İnşaat Hizmetleri alanlarında basarili faaliyetler gösteren şirketlerin kurucusu ve üst düzey yöneticisi olarak görev yaptı. Ağabeyi Turgut Özal'ın kurucusu ve lideri olduğu Anavatan Partisi'nin 6 Kasım 1983 Genel Seçimlerinde ezici bir seçim galibiyeti ile tek başına iktidar olması ve Turgut Özal'ın Başbakan olarak aktif olarak politikaya girmesi üzerine iş ve ticaret hayatından tedricen ayrıldı.

Ağabeyi ve 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 17 Nisan 1993 günü vefatından sonra politikaya tekrar donen Korkut Özal, Anavatan Partisinden kendisine yapılan Milletvekili adaylık teklifini kabul ederek 24 Aralık 1995 seçimlerinde İstanbul birinci Bölgeden Milletvekili seçildi ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanlığı ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGIT) Türkiye Parlamento Grubu Başkanlığı yaptı. ANAP'ın başını çektiği 55. hükümete güvenoyu veren Korkut Özal, daha sonra bu hükümetin izlediği politikaların ANAP'ın Turgut Özal liderliği döneminde izlediği politikalara tamamen ters bir yon kazanması karşısında ve parti içinde verdiği mücadelenin bir sonuç vermemesi üzerine 13 Ağustos 1997 tarihinde ANAP'tan istifa etti. 28 Eylül 1997 günü toplanan Demokrat Parti Kongresinde bu partinin genel başkanlığına seçildi.

Ekim 1997 başında Yeni Parti ve Demokrat Partinin, Demokrat Parti tüzel kişiliği ve ismi altında birleşip bütünleşmesi çalışmaları başlatılarak Kasım 1997 sonunda bu bütünleşme başarı ile neticelendi. 26 Temmuz 1998 DP VIII. Büyük Kongresinde Demokrat Parti Genel Başkanlığına tekrar seçildi. 22 Mart 2001'de Demokrat Parti'nin genel başkanlığından ayrıldı.

Korkut Özal, solunum ve dolaşım yetmezliği nedeniyle, 87 yaşında iken 2 Kasım 2016 günü İstanbul'da vefat etti.

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar