COVID-19 sürecinde gıda arzındaki bolluğa rağmen dağıtımdaki aksaklıklar dikkat çekiyor