Şekerbank

Demirtaş: İlimizde Üretim Oranları Sevindirici Boyutta

Demirtaş: İlimizde Üretim Oranları Sevindirici Boyutta

Adana tarımında 2017 yılı boyunca yapılan çalışmaları değerlendiren Vali Mahmut Demirtaş, son yıllarda uygulanan tarım politikalarının olumlu sonuçlar verdiğini, üreteci kesiminin talep ve beklentilerinin yerine getirilmesi noktasında, devletin ve hükümetin de destekleriyle ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini söyledi.

Vali Mahmut Demirtaş, 2017 yılı açısından Adana tarımı konusunda yapılan çalışmaları, şu rakamsal veriler ve ara başlıklarla özetledi;

Verimli tarım alanları,  iklimi ve diğer doğal koşullarıyla tarımda ülkemizin öncü şehirlerinden biri olan ilimiz, ülkemizin tarımsal GSYH’sine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu potansiyelin her geçen yıl değerlendirilmesi ile tarımsal üretim değerimiz TÜİK’in yayınladığı rakamlara göre 2015 yılında 5,7 milyar TL iken 2016 yılında 6,44 milyar TL değerine ulaşmıştır. Yine TUİK verilerine göre ilimizde 2017 yılında gıda ve tarım ihracatının toplam ihracata oranı yüzde 25 olarak gerçekleşmiştir. İlimizin gıda ve tarım ihracat değeri ise Aralık ayı hariç 368 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

Üretim Oranları Sevindirici Boyutta

İlimizde 2017 yılı üretim sezonunda yaklaşık olarak toplam 3,7 milyon ton tarla bitkileri üretimi, 1,6 milyon ton meyve üretimi, 1,4 milyon ton sebze üretimi 1,3 milyon ton turunçgil, 84 bin ton soya, 98 bin ton yerfıstığı, 1,4 milyon ton dane mısır, 831 bin ton karpuz, 179 bin ton pamuk ve 885 bin ton buğday üretimi sağlanmıştır. Gerçekleşen üretim oranları sevindirici boyutta olmakla birlikte, rekolteyi arttırmak yönündeki çabalarımız kararlılıkla sürecektir.    

Hayvansal Üretim: 2017 yılında büyükbaş hayvan varlığımız tahmini olarak 230 bin civarında, küçükbaş hayvan sayımız ise  720 bin adettir.  İlimizde 2017 yılı üretim sezonunda 15 bin 154 ton kırmızı et, 62 bin 729 ton beyaz et ve 170 milyon yumurta üretilmiştir.

Gıda Denetimleri: 2017 yılı gıda denetimi çalışmaları açısında hareketli geçen bir yıl olmuştur. Bu kapsamda 22 Aralık 2017 itibari ile 95 denetçi tarafından 27 bin 242 gıda denetimi gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında 174 Alo Gıda Hattı’na bin 187 adet ihbar yapılmış ve zamanında incelenerek tavizsiz bir şekilde gereği uygulanmıştır. Ayrıca gıda mevzuatına uymayan 369 işletmeye 1 milyon 196 bin TL para cezası uygulanmıştır.  İlimiz de bulunan 545 yem işletmesine 2017 yılında 567 denetim gerçekleştirilmiştir.

Bitki Sağlığı Çalışmaları: Bitki Sağlığı Uygulamaları kapsamında 78 adet zararlı, 31 adet hastalık ve 7 adet yabancı ot olmak üzere toplam 116 konuda mücadele yapılmaktadır. Ayrıca 2017 yılı Karantina Programına göre 21 ayrı konuda özel sürvey çalışmalarımız yürütülmektedir. Buna paralel olarak İlimizde 1 konuda EKÜY (Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi), 8 ayrı konuda Entegre Mücadele çalışmaları yapılmıştır.

Organik Tarım: Adana genelinde 2017 yılı itibari ile organik üretim yapan 282 üretici bulunmakta ve 59 üründe 19.190,67 da (doğadan toplama dahil) alanda organik tarım yapılmaktadır.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında 60 Adet yatırıma Hibe Sözleşmesi İmzalandı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kırsal alana uyguladığı en önemli projelerden biri, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yapılan ekonomik yatırımlardır. 2017 yılında 11. Etap KKYDP kapsamında 60 adet ekonomik yatırımın hibe sözleşmesi imzalanmıştır. Toplam yatırım bedeli 54,4 milyon TL olan bu projelerin 25,6 milyon TL’si Bakanlık tarafından hibe desteği olarak ödenmektedir.

Adana’nın Tarım Potansiyelini Geliştirmek Yönündeki Çalışmalarımız Kararlılıkla Sürmektedir

“İyi tarım uygulamaları, bitki sağlığı çalışmaları,  eğitim yayım çalışmaları ile ilimizin mevcut tarımsal potansiyelini arttırmak için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.  Bu kapsamda ilimizde 2017 yılında birçok çalışma ve etkinlik gerçekleştirilmiştir. Milli Tarım Projesi Kapsamında Damızlık Düve Tesisi, Sanibey (Yedigöze) Barajı Sulama Alanı, Arı Ölümlerinin Önlenmesine Yönelik Çalışmalar, Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması Projesi (Çatak), Organik Tarım Pazarı Açılışı, Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor Projesi, Karataş Karpuz Festivali, Adana Lezzet Festivali bunlardan bazılarıdır.”

“Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Tarım Sektörümüzün Rekabet Gücünü Geliştirecek”

2018 yılında ise Doğu Akdeniz Kırsal Kalkınma Projesi, Organize Seracılık Bölgesi Projesi, Karataş Balıkçı Barınağının Üst Yapısının İyileştirilmesi, Isedak Projesi, Sodes Projeleri, Kafes Balıkçılığı Alan Taraması Çalışması, Akdeniz Meyve Sineği ile Toplu Mücadele Projesi’nin hayata geçirilmesi ile ilimizin tarım ve hayvancılıkta GSYH’den alacağı payın arttırılması hedeflenmektedir. Özellikle proje çalışmaları devam eden ülke sathında daha dengeli bir yerleşme düzeninin sağlanması ve göçün kademeli olarak yönlendirilebilmesi amacıyla oluşturulan Cazibe Merkezleri Programına, TR62 (Adana ve Mersin)’de dahil edildi. Bu program kapsamında Adana ili Karataş ilçesi Bebeli Mahallesin de 3.200 dekar alan üzerine kurulacak ve ortalama 2000 kişinin çalışacağı “Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi”nin kurulması ve faaliyete geçirilmesi için ön başvuru yapıldı. Proje ile ilin en önemli sektörlerinden biri olan tarım sektöründe, yenilikçi bir yaklaşımla kümelenme yoluyla rekabet gücünün artırılması hedeflendi. Adana Ticaret Odası ile ortak yürütülecek bu proje için bu güne kadar 55 yatırımcı başvurmuştur

Tarımda Verimliliğin Sağlanması ve Bilinçli Üretimin Arttırılmasına Büyük Önem Veriyoruz

Açıklamasında, 2017 yılının Adana tarımı açısından hayli olumlu verilerle sonuçlanmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Mahmut Demirtaş, tarımda verimliliğin yanı sıra bilinçli üretimin de arttırılması için yıl boyunca gerçekleştirilen etkinliklerin 2018 yılında da artarak devam ettirileceğini ifade eden Vali Demirtaş, girişimcilik eğitimi alan kadın çiftçilerimizin projelerinin hayata geçirildiğini dile getirdi.

Bu kapsamda, Bakanlık tarafından “Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi” adı altında ilimizde gerçekleştirilen “Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor”,  “Lavanta Kokulu Kelebekler” projesinin yanı sıra  İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak diğer kadın çiftçilerimizin de projeleri hayata geçirmek için  özel bir çalışma yapılmış ve toplamda 19 kadın çiftçimizin tarımsal faaliyetleri desteklenmiştir. Hayvancılık projesi yapan kadınlarımızın genç çiftçi projelerine başvurmaları sağlanmış, bahçe kurmak isteyen kadın çiftçilerimize de istedikleri fidanların dağıtımı ile bahçe kurmaları sağlanmıştır.

Doğu Akdeniz Kırsal Kalkınma Projesi

Ülkemiz ve Uluslar Arası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından kabul edilen RB-COSOP döneminde Yüksek Kesimler İçin Kırsal Kalkınma Programı kapsamında; Adana, Mersin ve Osmaniye illerini kapsayan "Doğu Akdeniz Kırsal Kalkınma Projesi" uygulanacaktır. Proje kapsamında fizibilite çalışmalarına başlanmış ve Saimbeyli ilçemizden başlanarak bölge mikro havzalara ayrılmıştır. Üreticilerle toplantılar yapılarak uygulanabilecek projeler belirlenmiştir. Projeler Bitkisel Üretim, Hayvansal Üretim ve Pazarlama başlıkları altında tespit edilmiştir.

Ticaret Borsası Kampüsü  

Yoğun üretimi yapılan hububat ürünleri özellikle mısır ve yağlı tohumlar içerisinden soya fasulyesi gibi ürünlerin profesyonel manada depolanması, ürün standardizasyon sisteminin oluşturulması, ürünün kalitesinin belirlenmesi ve en uygun şartlarda pazar fiyatlarının oluşturulmasına olanak verecektir.

Aşağı Seyhan Ovasının Kapalı Sistem Sulama ile Sulanması:

Seyhan ve Yüreğir Ovaları’mız Seyhan Nehri’nin taşıdığı alüvyal topraklardan oluşan ülkemizin en verimli topraklarıdır. Bu topraklarımızın ülke tarımına ve ekonomisine yaptığı katkıları daha üst seviyelere çıkarmak, özellikle Aşağı Seyhan Sulama Projesinden başlanarak tüm projelerin açık sistemden kapalı basınçlı sulama sistemine dönüştürülmesi ile mümkün olacaktır.

İlimiz kullanılabilir su kaynaklarının en büyük tüketicisi olan tarımsal alanlarımızda su dağıtım şebekesinin kapalı sulama sistemine dönüştürülmesi ile %60-70’lere varan su tasarrufu sağlanması beklenilmektedir.

Aşağı Seyhan Ovası Proje Fizibilite Alanı 175.000ha’dır. İhalesi Devlet Su İşleri tarafından yapılmıştır.

Sanibey (Yedigöze) Barajı Sulama Alanı

Bölge tarımımız için son derece önemli olan proje ile ek sulama sahaları ile birlikte 112.901ha tarım arazisi sulamaya açılacaktır. 2.121 ha alan 2017 yılında sulamaya açılmıştır. Bu kapsamda bölgeye has eylem planı oluşturulmakta, çiftçilerimiz sulama konusunda eğitilmektedir.

SODES Projeleri

2017 yılında 1 adet projemiz Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmış, 2 projemiz ise ön değerlendirmede başarılı bulunarak Kalkınma Bakanlığının onayına sunulmuştur. Bu kapsamda;

Yumurtalık İlçesinde Alternatif Gelir Kaynağı Oluşturma; Proje kapsamında Yumurtalık ilçesi Deveciuşağı 50 üreticiye 176 saat ‘’Muz Yetiştiriciliği’’ ve 168 saat ‘’Seracılık’’ kursu verilecek, demonstrasyon amaçlı muz serası kurulumu gerçekleştirilecek.

Dalından Sofraya Zeytinle Gelen Zenginlik Projesi: 20 kadın projeden faydalanacak Karaisalı ilçesinde 55 gün (330 saat) ‘’Ev Tipi Salamura Zeytin İşleme’’ kursu verilecek.

Güneyin Turuncu Kadınların Umudu Projesi: 25 kadın çiftçi projeden faydalanacak, atölye kurularak turunç kabuklarının reçel olarak değerlendirilmesine yönelik eğitim verilecek.

Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması (ÇATAK) Projesi Bakanlığımızca desteklenen Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programı çerçevesinde erozyon ve olumsuz çevre etkilerine maruz kalan hassas bölgelerde,  su ve toprak kalitesi ile doğal bitki örtüsünün korunmasına yönelik alternatif ürün ve üretim modellerinin uygulanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 2016 yılında 2 bin 300 daa olan ÇATAK uygulama alanı 2017 yılında 10 kattan fazla artarak 23 bin 250 daa 'a ulaşmıştır.

Milli Tarım Projesi Kapsamında Damızlık Düve Tesisi

Türkiye de ilk damızlık düve tesisi Adana da kuruldu. İşletmeye 500 adet damızlık düve  hayvan alımı için 1 milyon 750 bin TL’ye karşılık olmak üzere toplam 875 Bin TL hibe  desteği verildi.

Yeni Yılın Tarım Sektörümüze Bolluk ve Bereket Getirmesini Diliyorum

Vali Demirtaş, açıklamasını, “Verimli toprakları ile bilinen Çukurova bölgemizin önemli bir kenti olan, ülkemizin tarımının gözbebeği konumundaki Adana ilimizin, tarımdaki başarı çıtasını yükseltmemize önemli katkı, teşvik ve destekler sunan hükümetimize, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba'ya, AB Bakanımız ve Başmüzakereci Sayın Ömer Çelik’e, Milletvekillerimize, çiftçi kuruluşlarımıza ve üreticilerimize teşekkür ediyorum. Yeni yılın tarım sektörümüze, daima yanlarında olduğumuz üreticilerimize bolluk, bereket ve bol kazançlar getirmesini diliyorum” sözleriyle noktaladı.

Kaynak: Tarım Pusulası


Adana Gıda Tarım Hayvancılık Üretici Çiftçi Mahmut Demirtaş TÜİK Organik Tarım Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

Haber Yorumları

    Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır.

Yorum Yazın

CAPTCHA security code

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Yazarlar

Bakanın Genç Çiftçi Hesabı
Çiğ süt fiyatı 9 kuruş arttı
Dünya Kadın Çiftçiler Günü Bir Şey İfade Ediyor Mu?
Baklagillerin Önemini Bilmeliyiz
Yem Bitkilerinin Önemi
SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM
Tarımda Havza Başkanlıkları Geliyor
Gübre Fiyatlarının Düşmesi Bekleniyor
Organik Arıcılık
Gıda Mühendisleri Sağlımız İçin İstihdam Edilmeli
Pamuğun Türkiye İçin Önemi
Üzümün İnsan Beslenmesindeki Önemi
Kaba Yem Muhafazasında Alternatif Bir Yaklaşım: Mikrobiyel Preparatların Kullanılması
Sağlıklı Bir Yaşam İçin Protein
Buzağı Kayıpları Ülkemiz İçin Ciddi Bir Sorun
Geçmişten Bugüne Bağcılık

Anket

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde üreticilerimiz hangi partiye oy verecek? (Partiler TBMM'sindeki sandalye dağılımına göre sıralanmıştır)