Şekerbank

Düzce Tarım İl Müdürlüğü 2018'e Hızlı Giriş Yaptı

Düzce Tarım İl Müdürlüğü 2018'e Hızlı Giriş Yaptı

2018 Yılı Ocak Ayı Faaliyetlerimiz

Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu, 2018 yılı Ocak ayı içerisinde yapılan faaliyetleri açıkladı. Yapılan faaliyetler özet olarak;

Bitkisel Faaliyetler

Gübre Takip Sistemi (GTS ) tanıtıldı.

İlimizde bulunan, gübre dağıtıcı bayilerine Gübre Takip Sistemi hakkında bilgi vermek üzere toplantı düzenlendi.

Yem bitkileri desteklemeleri icmalleri Bakanlığa gönderildi.

2017 yılına ait yem bitkileri destekleme icmalleri ödeme yapılmak üzere Bakanlığa gönderildi. İlimizde 600 çiftçimize 1 milyon 453 bin 827 TL ödeme yapılacaktır.

Çiftçi eğitim toplantıları başladı.

Fındık külleme hastalığı, Amerikan beyaz kelebeği zararlısı, kenevir bitkisi yetiştiriciliği, Bitkisel üretim desteklemeleri konularında Gümüşova İlçesi Pazarcık ve Dededüzü Köylerinde 35 çiftçiye bilgi verildi.

Bitki Sağlık Sertifikaları düzenlendi.           

İlimizden yurt dışına ihraç edilen üç farklı ürün için 182 adet Bitki Sağlık Sertifikası düzenlendi.

Hayvancılık Faaliyetleri 

Hayvan hastalıkları ile mücadele;

2018 yılı Ocak ayı çalışmalarda 47 köyde 105 büyükbaş hayvana şap aşısı, 45 köyde 114 büyükbaş hayvana çiçek aşısı, 1 köyde 88 adet küçükbaş hayvana çiçek aşısı yapılmıştır. Ayrıca koruyucu olarak 60 köy 2 mahallede 156 buzağıya brusella 5 köy ve 10 mahallede 15 köpeğe kuduz aşısı uygulanmıştır.

Hayvan pazarının açık olduğu Perşembe günlerinde hayvan pazarı içerisinde rutin denetimler yapılmış olup herhangi bir bulaşıcı hastalığa rastlanmamış ayrıca hayvan pazarındaki İl dışı hayvan nakil işlemleri de yapılmıştır.

İlimizde meydana gelen ve sağlık kuruluşlarına intikal eden 26 adet ısırık vakası için köpek ve kediler 10 gün müşahede altına alınmış ve müşahede sonucunda kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlenmemiştir.

Hayvanların tanımlanması çalışmaları;

İlimizdeki 494 adet büyükbaş hayvana kulak küpesi takılmıştır.

Hayvan ve hayvansal ürün işlemleri;

İlimizden diğer illere Veteriner Sağlık Raporu 208 büyükbaş, 31 küçükbaş,  3.668.240 adet kanatlı hayvan sevki yapılmıştır. Ocak ayı içinde yurt dışına 924 ton Tavukayağı ihracatı yapılmıştır. İlimizden diğer illere 1.856.754 adet yumurta, 39.482 kg karkas et, 7.605 kg sakatat sevki yapılmıştır.                

İlimizde mevcut 3 kesimhanede kesimi gerçekleştirilen 390 adet büyükbaş hayvanın kesim öncesi ve kesim sonrası muayeneleri yapılarak 110 ton sağlıklı etin tüketime sunulması sağlanmıştır.

Hayvancılık Süt Desteklemeleri kapsamında 10.795 TL ödendi

2017 yılı 3. dönem süt desteklemesi başvuruları kapsamında 11 yetiştiriciye 366 ton süt için 10.795 TL destekleme ödenmiştir.

Su Ürünleri Faaliyetleri

İlimiz genelinde ocak ayı içinde; 3 adet su ürünü yetiştiricilik işletmesi, 75 adet su ürünleri perakende satış yeri denetlenmiştir.

Çift kabuklu yumuşakçalarda üretim alanlarının sınıflandırılması

Çift kabuklu yumuşakça izleme programı kapsamında kum midyesi numunesi alındı.

1380 sayılı su ürünleri kanunu kapsamında kaçak avcılık yapan 5 kişiye idari para cezası kesilmiştir.

Gıda ve Yem Kontrol Faaliyetleri

433 adet gıda ve yem denetimi gerçekleştirilmiştir.

Ocak ayı içerisinde il genelinde faaliyet gösteren; gıda üretim, satış ve toplu tüketim işyerlerinde 421, yem satışı yapan işyerlerinde 12 olmak üzere toplam 433 adet denetim yapılmıştır.

Ocak ayı içerisinde 2 işletmeye mevzuata aykırılıktan 17.892 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Alo Gıda 174 hattına gelen 13 şikâyet incelenmiş olup, şikâyetlerin 12’si olumlu sonuçlanmıştır.

122 adet gıda ve yem numunesi alınmıştır

Gıda İhracatı için 99, gıda izleme vb. programlar için 21, yem izleme vb. programlar için ise 2 adet numune alınmıştır. Alınan ihracat numunelerinin analiz sonuçları ile izleme vb. nedenlerle alınan numunelerinin 12 tanesinin sonuçları uygun çıkmıştır.

2.080 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirilmiştir.

İlimizdeki ihracatçı firmaların başvurusu üzerine; Ocak ayı içerisinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihraç edilen 2.080 ton iç fındık için 99; ihraç edilen 418 ton diğer gıda maddeleri için 22 olmak üzere toplam 121 adet sertifika düzenlenmiştir. 

Gıda işletmelerine 74 adet kayıt belgesi verilmiştir.

Gıda İşyerlerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik gereği başvuran gıda iş yerlerinden 74 'üne işletme kayıt belgesi verilmiştir.

Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Altyapı Faaliyetleri

Ekonomik Yatırım Projeleri;

KKYDP 11. Etap kapsamında Besi Ahırı Projesi uygulayan yatırımcıya ait işletmenin makine ekipmanlarının montaj işlemleri tamamlanmıştır. Aynı etap kapsamında, Teknoloji Yenileme ve Kapasite Artırımı Projesi uygulayan 1 yatırımcı projesini tamamlamış ve ödeme belgeleri Bakanlığa gönderilmiştir.

Ayrıca, Kırsal Turizm Yatırımları projesi uygulayan 2 işletme ile Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi kapsamında proje uygulayan 2 işletmenin devam eden inşaat ve çevre düzenleme çalışmaları devam etmektedir.

KKYDP 12. Etap kapsamında başvuru yapan 13 yatırımcının bilgi ve belgeleri İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından incelemesi sonuçlandırılarak, Bakanlığa gönderilmiştir.

Genç Çiftçiler Hibe Desteği;               

2017 Yılında Genç Çiftçi Projesi kapsamında; 2 çiftçiye 74 adet koyun dağıtımı gerçekleştirildi.

Arazi satışları ile ilgili işlemler gerçekleştirilmiştir

2018 yılı Ocak ayında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 48 adet parselin satışı, 1 adet ifraz, 2 adet vasıf değişikliği ve 2 adet tarımsal amaçlı yapı izinlendirme işlemi sonuçlandırılmıştır.

Tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğin önlenmesi projesi kapsamında yeraltı ve yerüstü su kaynaklarında belirlenen istasyonlardan 14 adet numune alınmıştır.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri İle İlgili İşler

Müdürlüğümüzce 2017 yılı ikinci altı aylık döneminde (Temmuz-Aralık) tarım danışmanı/yayımcısı sertifikasına sahip kişilere yönelik olarak 2 eğitim düzenlenmiştir.

Tübitak Proje Başvurusu Yapıldı

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı Proje Çağrısı kapsamında İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecek olan 400746 Proje ID’si ile “Yetenekli Çocuk Tarım Kampı” adlı proje hazırlanarak TÜBİTAK’a başvurusu yapılmıştır.

Tarımsal Maliyet Çizelgesi Yapıldı.

İlimizde 2017 yılı tek yıllık ve çok yıllık ürünlerin üretimi için yapılan ürün maliyetlerinin belirlenmesi için veri çalışmaları yapıldı.

İlçe Müdürlerinin 2017 Yılı Çalışmaları Değerlendirildi

Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2017 yılı çalışmaların görüşüldüğü değerlendirme toplantısı İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda 2017 yılında yapılan projeler, tarımsal desteklemeler, hayvancılık desteklemeleri ve ilçelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verilerek değerlendirme yapıldı. Ayrıca çeşitli konular hakkında 2018 yılında yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgi alışverişi yapıldı.

Demonstrasyon Çalışması Yapıldı

İlimizde Nasırlı ve Büyükaçma köylerinde bulunan çiftçilere meyve ağaçlarında budama teknikleri anlatılarak bahçelerde budamanın nasıl yapılacağı uygulamalı olarak gösterildi.

Zarar Ziyan Tespitleri

Zarar ziyan, şikâyet vs. ile ilgili çiftçilerimizin talep ettikleri durumlar yerinde incelenerek tutanak ve rapor haline getirilerek kendilerine bilgi verildi. 

Bilgi Belge İsteme

Mahkeme ve diğer kurumlardan ocak ayı içerisinde talep edilen bilgi ve belgeler düzenlenerek gönderildi.

İstatistik Veri Ağı (İVA)

İstatistik Veri Ağı çalışmaları kapsamında 2017 yılı hayvancılık istatistikleri ve tarım alet makine istatistikleri ocak ayı içerisinde derlenerek Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanmak üzere Bakanlığa gönderilmiştir.

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA)

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı çalışmaları kapsamında 2017 yılında sözleşme imzalanan 69 işletmeye ait sene sonu envanter bilgileri toparlanarak sisteme girilmiş olup, 2018 yılı içerisinde çalışılması planlanan 49 adet işletme ile ilgili sene başı envanter çalışmaları ve sözleşme imzalama süreci devam etmektedir.

Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS)

Bakanlığımız tarafından tarım politikasının planlanması ile maliyet ve satış fiyatlarının sağlıklı tespitinin yapılabilmesi için oluşturulan Tarımsal Ürün Fiyat İzleme Sistemi ( TÜFİS ) kapsamında İl ve ilçe sistem sorumlularımız tarafından günlük olarak market, hal, pazar, aracı ve üreticiden alınan verilerin sisteme girişleri yapılmıştır. Bu sayede, gün bazında veri havuzunda toplanan verilerle ürünün nerede üretilip nerelere satıldığına kadar takibi ve istatistiki çalışmalar yapılabilmektedir. Hızlı ve doğru politikaların oluşturulmasına imkân sağlayacak TÜFİS verileri T.C. Merkez Bankasına da açılmıştır.

Tarım Öğretiminin 172. Yılı kutlandı

Düzce Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kutlama programına, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu, Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Ziraat Mühendisleri Odası Düzce İl Temsilcisi Hakan Çetin, Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Safa Çelik, çok sayıda akademisyen, mühendis ve davetliler katıldı. Program da tarım öğretimi ile ilgili sunuların yanı sıra Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fikrettin Şahin tarafından ise “Biyoteknolojinin Tarım, Sağlık, Endüstriyel Uygulama Alanları ve Sosyal Etkileri” konulu bir sunum gerçekleştirildi.

20 öğrenciye ücretli staj imkânı için başvurular başladı.

2018 yılında 20 öğrenciye Müdürlüğümüz de staj yapma imkânı sağlanacaktır.

Tarımsal İşletme Danışmanlığı (Tid)

TİD çalışmaları kapsamında Ocak ayı içerisinde; Merkez İlçede 149, Akçakoca’da 6, Cumayeri’nde 26, Çilimli’de 58, Gümüşova’da 143, Kaynaşlı’da 3 ve Yığılca İlçemizde 46 adet olmak üzere, İlimizde toplam 431 adet tarımsal işletme ziyareti gerçekleştirilmiştir.

2017 yılı Tarımsal İşletme Danışmanlığı'nda (TİD) Hayvancılık konusunda başarılı olan Veteriner Hekimler Halil Atmaca, Mete Koç ve Gamze Yalçınkaya'ya; Bitkisel Üretim Konusunda başarılı olan Ziraat Mühendisleri Gülşen Demirel, Necdet Sali ve Sinan Osmanoğlu'na; İlçe ve Şube bazında başarılı olan Gümüşova İlçe Müdürlüğü adına İlçe Müdürü Ramazan Taran'a ve ayrıca Düzce İlimizdeki Ürünler için Coğrafi İşaret alması konusunda yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı da Sosyolog Suat Cengiz'e plaket verildi.

Kaynak: Tarım Pusulası


Düzce Gıda Tarım Hayvancılık Üretici Çiftçi Harun Kaboğlu Tarımsal Faaliyetler

Haber Yorumları

    Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır.

Yorum Yazın

CAPTCHA security code

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Yazarlar

Bakanın Genç Çiftçi Hesabı
Çiğ süt fiyatı 9 kuruş arttı
Dünya Kadın Çiftçiler Günü Bir Şey İfade Ediyor Mu?
Baklagillerin Önemini Bilmeliyiz
Yem Bitkilerinin Önemi
SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM
Tarımda Havza Başkanlıkları Geliyor
Gübre Fiyatlarının Düşmesi Bekleniyor
Organik Arıcılık
Gıda Mühendisleri Sağlımız İçin İstihdam Edilmeli
Pamuğun Türkiye İçin Önemi
Üzümün İnsan Beslenmesindeki Önemi
Kaba Yem Muhafazasında Alternatif Bir Yaklaşım: Mikrobiyel Preparatların Kullanılması
Sağlıklı Bir Yaşam İçin Protein
Buzağı Kayıpları Ülkemiz İçin Ciddi Bir Sorun
Geçmişten Bugüne Bağcılık

Anket

Canlı Hayvan İthalatına Rağmen Et Fiyatları Yükselir?